จำนวนเรื่องร้องเรียน

สถานะเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

 (*ข้อมูลเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2563)
จังหวัด จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด รอดำเนินการ รับไว้เป็นคำร้อง ไม่รับไว้เป็นคำร้อง ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไกล่เกลี่ยสำเร็จ
ไม่ระบุ 864 724 102 34 4 0
กรุงเทพมหานคร 62 34 13 4 10 0
อุดรธานี 16 10 3 2 1 0
นครราชสีมา 12 4 7 1 0 0
เชียงใหม่ 12 7 4 0 1 0
นนทบุรี 11 8 3 0 0 0
ขอนแก่น 10 1 5 2 2 0
สุราษฎร์ธานี 9 6 2 1 0 0
ปัตตานี 9 6 3 0 0 0
ราชบุรี 8 6 0 0 2 0
ชลบุรี 6 5 1 0 0 0

รับเรื่องร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน