จำนวนเรื่องร้องเรียน

สถานะเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

 (*ข้อมูลเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2563)
จังหวัด จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด รอดำเนินการ รับไว้เป็นคำร้อง ไม่รับไว้เป็นคำร้อง ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไกล่เกลี่ยสำเร็จ
ไม่ระบุ 1208 794 241 116 55 0
กรุงเทพมหานคร 77 34 21 8 13 0
อุดรธานี 17 10 3 3 1 0
เชียงใหม่ 13 7 4 0 2 0
นครราชสีมา 12 4 7 1 0 0
นนทบุรี 12 8 4 0 0 0
ปัตตานี 11 6 4 1 0 0
ขอนแก่น 10 1 5 2 2 0
ชลบุรี 9 5 2 2 0 0
สุราษฎร์ธานี 9 6 2 1 0 0
ราชบุรี 8 6 0 0 2 0

รับเรื่องร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน